5 błędów, których powinieneś unikać przy tworzeniu programu lojalnościowego

pexels andrea piacquadio 3771074 1

Utworzenie dobrego programu lojalnościowego może być trudne. Praktyka pokazuje, że wiele programów jest zamykanych już po roku funkcjonowania, ponieważ nie spełnia oczekiwań działu marketingowego lub szefostwa w firmie. Prawdopodobnie skuteczne planowanie pozwoliłoby na przewidzenie pewnych barier i niepowodzeń, które przyczyniły się do jego zamknięcia. Profesjonalny program lojalnościowy powinien być ukierunkowany na potrzeby uczestników oparty na ostatnich trendach w kulturze lub Internecie oraz prowadzony za pomocą fachowego narzędzia IT. Dobrze wdrożony i przeprowadzony program niesie ze sobą wiele korzyści, które wraz z czasem pozwalają rozwinąć firmę, zbudować większą rozpoznawalność marki i zwiększyć sprzedaż. 
Chcąc pomóc przedsiębiorcom i działom marketingu, przygotowałem listę 5 błędów, których powinno się unikać przy tworzeniu skutecznego programu lojalnościowego.

 1. Nie wiem czego chce

Podstawowym problemem przy tworzeniu programu to brak świadomości czym program lojalnościowy ma być. Wiele osób ponosi hasła promocji i szybkich efektów, lecz nie tędy droga. Skuteczny program lojalnościowy powinien być rozciągnięty w czasie i posiadać jasno określone cele programu spójne ze strategią firmy. W branży wyróżnia się:

 • Cele operacyjne np. Osiągnięcie określonego stopnia uczestnictwa w programie
 • Cele jakościowe np. Utworzenie bazy danych klientów lub utworzenie nowych kanałów komunikacji z klientami
 • Cele marketingowe np. Wzrost wskaźnika rozpoznawalności marki

 1. Nie robię analizy branży

Rzecz skuteczna u konkurencji, nie oznacza, że będzie skuteczna także u Ciebie. Każda branża cechuje się własnymi specyficznymi cechami, które warto wziąć pod uwagę w trakcie analizy rynku. Jeżeli najbliższa konkurencja posiada już kilka programów o zbliżonej tematyce i procesie działania to wyjście z kolejnym podobnym może spowodować przesyt i brak zainteresowania programem wśród klientów. Ponadto warto określić jako mogą być czynniki sukcesu w danej branży oraz jakie ewentualne zagrożenia i bariery czekają przed programem. 

 1. Nie mam wstępnie ustalonego budżetu

Brak wcześniej ustalonego budżetu może spowodować rozjazd całego programu jeszcze w trakcie jego przygotowań. Budżet powinien uwzględniać wszystkie działania, które zostaną przeprowadzone za pomocą kampanii. Każdy dodatkowy pomysł musi być weryfikowany z budżetem, aby rozbudowanie programu nie pogorszyło jego jakości. Należy się nastawić, że program będzie przynosił zyski dopiero w długiej perspektywie.

Budżet najczęściej powinien uwzględniać:

 • Pensje osób opracowujących i prowadzących program
 • Badania rynku
 • Infrastrukturę IT
 • Szkolenie pracowników
 • Promocje programu
 • Nagrody i ich magazynowanie, a także dystrybucję

 1. Nie planuję grupy docelowej

Skuteczna komunikacja to podstawa każdego programu lojalnościowego. Do kogo jednak skierujemy nasze wiadomości będzie zależało od dobrze wykonanej analizy grupy docelowej. W ramach tego punktu możemy zaprezentować nasz program szerokiej lub wąskiej grupie odbiorców. Szeroka grupa pozwoli na dotarcie do nowych użytkowników lub utrzymanie dotychczasowych. Wąska natomiast będzie łatwiejsza do ukierunkowania i budowania przekazu.

 1. Nie tworzę pełnej koncepcji programu

Koncepcja programu jest jak szkielet dachu w naszym domu. Bez odpowiedniej konstrukcji cały się rozsypie. Warto zatem wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników, które sprawią, że nasz program będzie miał stabilną konstrukcję, a zaliczamy do nich:

 • Mechanizm programu (np. klient będzie zbierał pieczątki lub punkty lub może jeszcze coś innego)
 • Forma nagradzania (np. Nagroda pieniężna, rzeczowa lub inne)
 • Efektywne kanały komunikacji (np. Facebook, YouTube, ulotki)
 • Spójną oprawę graficzną 
 • Zastosowane technologie (np. aplikacja, landing page)
 • Formę księgowo-prawną, czyli jak będziemy to rozliczać

Wiesz już jakich błędów się wystrzegać i jak przekuć je na sukces. W kolejnym kroku warto się zastanowić, dlaczego nasz dobrze zaplanowany program znowu poniósł porażkę, czyli napiszemy o skutecznym wdrożeniu. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na ten temat, także inne, zapisz się dodatkowo na nasz newsletter, gdzie poruszamy ten, a także wiele innych tematów.