Warunki użytkowania

Regulamin aplikacji Rewardo

1. Wstęp

Witamy w aplikacji Rewardo. Uzyskując dostęp do naszej aplikacji lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków („Warunki”). Przeczytaj je uważnie.

2. Prywatność

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Aby zrozumieć nasze praktyki, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, która reguluje również korzystanie z Rewardo.

3. Konto Użytkownika

Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji aplikacji, musisz zarejestrować konto. Podczas rejestracji musisz podać prawdziwe i dokładne informacje. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego urządzenia.

4. Korzystanie z Aplikacji

Rewardo udziela Ci ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej i odwołalnej licencji na korzystanie z aplikacji do osobistego, niekomercyjnego użytku, z zastrzeżeniem niniejszych Warunków. Zgadzasz się nie używać aplikacji do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub w jakikolwiek sposób, który mógłby zaszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić dowolny serwer lub sieć (sieci) połączoną z dowolnym serwerem. Zabrania się prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części lub funkcji aplikacji lub jakichkolwiek innych systemów lub sieci podłączonych do aplikacji lub dowolnego serwera Rewardo, lub do jakichkolwiek usług oferowanych w aplikacji lub za jej pośrednictwem, poprzez hakowanie, hasło „mining” lub w jakikolwiek inny nielegalny sposób.

Zgadzasz się nie przesyłać, nie publikować, nie udostępniać ani nie rozpowszechniać w inny sposób żadnych treści, które są niezgodne z prawem, zniesławiające, naruszające, obsceniczne, naruszające prawa do prywatności lub reklamy, nękające, zawierające groźby, obelżywe, podżegające lub w inny sposób budzące zastrzeżenia. Obejmuje to między innymi wszelkie treści promujące rasizm, bigoterię, nienawiść lub wszelkiego rodzaju krzywdę fizyczną wobec jakiejkolwiek grupy lub osoby; wykorzystuje ludzi w sposób seksualny lub brutalny; zawiera nagość, przemoc lub obraźliwą tematykę; udziela informacji instruktażowych na temat nielegalnych działań; lub promuje lub zachęca do jakichkolwiek aktów terroryzmu.

5. Odpowiedzialność za promocje stron trzecich

Rewardo zapewnia firmom platformę do tworzenia własnych programów lojalnościowych i ofert promocyjnych oraz zarządzania nimi. Chociaż ułatwiamy połączenie między tymi firmami a użytkownikami takimi jak Ty, Rewardo nie ponosi odpowiedzialności za zarządzanie, realizację ani nadzór nad jakimikolwiek programami lojalnościowymi lub promocjami prowadzonymi przez te firmy za pośrednictwem naszej aplikacji.

Każda firma ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności wszystkich aspektów swoich programów lojalnościowych i promocji z obowiązującymi przepisami i regulacjami. Rewardo nie monitoruje, nie przegląda ani nie egzekwuje warunków jakichkolwiek programów lojalnościowych ani ofert promocyjnych tworzonych przez firmy korzystające z naszej aplikacji.

Użytkownicy uczestniczą w tych programach i promocjach na własne ryzyko. Rewardo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku udziału w takich programach lojalnościowych lub promocjach stron trzecich. Zachęcamy użytkowników do dokładnego zapoznania się z warunkami każdego programu lub oferty przed uczestnictwem.

6. Zabronione postępowanie

Zgadzasz się nie angażować w żadną z następujących czynności: (i) przesyłanie spamu, łańcuszków lub innych niechcianych wiadomości e-mail; (ii) próby ingerencji, naruszenia integralności lub bezpieczeństwa systemu lub odszyfrowania jakichkolwiek transmisji do lub z serwerów, na których działa aplikacja; (iii) podejmowanie jakichkolwiek działań, które nakładają lub mogą, według naszego wyłącznego uznania, nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury.

7. Treści, które podajesz

Zachowujesz własność wszelkich praw własności intelektualnej przysługujących Ci w odniesieniu do tych treści. Jednakże publikując treści w aplikacji, udzielasz nam prawa do używania, powielania, modyfikowania i publikowania takich treści na całym świecie w ramach naszej usługi.

8. Linki stron trzecich

Aplikacja może zawierać łącza do witryn lub zasobów stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, produkty lub usługi dostępne w tych witrynach lub zasobach.

9. Zawieszenie lub zamknięcie konta

Rewardo zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Twojego konta oraz odmowy dostępu do aplikacji i jej usług bez uprzedzenia, jeśli według własnego uznania Rewardo nie zastosujesz się do któregokolwiek warunku lub postanowienia niniejszego Regulaminu. Obejmuje to każde użycie aplikacji, które Rewardo uzna za szkodliwe dla innych osób lub dla działania aplikacji.

Po zawieszeniu lub wypowiedzeniu Twoje prawo do korzystania z usług świadczonych przez aplikację natychmiast wygaśnie, a my możemy usunąć lub skasować wszelkie informacje, które możesz mieć u nas w aktach, w tym wszelkie dane dotyczące konta lub logowania. Ponadto, jeśli Twoje konto zostanie zamknięte, możesz nie uzyskać dostępu do aplikacji, szczegółów konta lub jakichkolwiek plików lub innych treści zawartych na Twoim koncie bez zgody Rewardo.

Naruszenie niniejszych Warunków może również narazić Cię na odpowiedzialność cywilną i/lub karną.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku firma Rewardo, jej podmioty stowarzyszone lub ich licencjodawcy, usługodawcy, pracownicy, agenci, członkowie kadry kierowniczej lub dyrektorzy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, zgodnie z jakąkolwiek teorią prawną, powstałe w wyniku lub w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z , aplikacji, wszelkich powiązanych z nią witryn internetowych, wszelkich treści aplikacji lub innych witryn internetowych, w tym wszelkich szkód bezpośrednich, pośrednich, specjalnych, przypadkowych, wynikowych lub karnych, w tym między innymi obrażeń ciała, bólu i cierpienia, szkód emocjonalnych niepokój, utratę dochodów, utratę zysków, utratę działalności lub przewidywanych oszczędności, utratę możliwości użytkowania, utratę wartości firmy, utratę danych, niezależnie od tego, czy są one spowodowane czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem umowy lub innymi przyczynami, nawet jeśli są przewidywalne.